Denizli İlaçlama ,Bit İlaçlama, Denizli Bit İlaçlama Hizmeti

Bit

Denizli İlaçlama ,Bit İlaçlama, Denizli Bit İlaçlama Hizmeti

Bitlerin Biyolojik ve Morfolojik Özellikleri

Bitlerin önemli türleri, insecta sınıfının anaplura takımındandır. Halk sağlığı açısından önemli türler insanların üzerinde bulunan Pediculus humanus capitis (baş biti), Pediculus humanus corporis (vücut biti) ve Phtirius pubis (kasık biti)dir. Bitler yarı başkalaşım (metamorfoz) geçirirler. Hayat evreleri yumurta, nimf ve ergindir. Nimf evreleri ve erginleri insanlardan kan emer. Konaklarını genelde değiştirmezler. Küçük, kanatsız böceklerdir ve diğer böcekler gibi vücutları baş, göğüs ve karın bölümlerinden oluşur. Bitlerin yumurtalarına sirke denir.

Bit türleri

 · Pediculus humanus capitis (baş biti)

Genelde insanların başında, saçlarının arasında bulunur. Başın daha çok arka tarafında ve kulakların üst kısmında rastlanır. Fakat vücudun diğer bölümlerine gidebilmektedir. Kaş ve kirpiklerde de bulunabilmektedir. Erginlerin ortalama ömrü bir ay kadardır.

· Pediculus humanus corporis (vücut bit)

Baş bitine çok benzer. Kan emerken vücudun her yerinde, diğer zamanlarda ise giysi kıvrımlarında bulunur.

· Phthirius pubis (kasık biti)

Diğerlerine göre daha küçüktür. Genelde kasık bölgesinde hareketsiz bulunur, fakat vücudun diğer bölgelerinde özellikle kirpiklerde görülebilir. Bitler, günün her saati kan emebilirler ama daha çok konağın dinlenmeye çekildiği akşam saatlerini tercih ederler. Günde 3-5 kez kan emebilirler ve kan emerken fazla miktarda dışkı çıkarırlar. Bu naklettikleri hastalıklar açısından önemlidir. Baş ve vücut bitleri çok hareketlidir. Bu yüzden insandan insana çok kolay yayılırlar.

 

Bitlerle Bulaşan Hastalıklar

Bitlerin insanlar için yol açtıkları önemli sorunlar, kaşınmaya bağlı dermatit şeklinde seyreden pediküloz ve pitiviyoz hastalıkları ile bitler tarafından insanlara nakledilen başlıca üç hastalıktır. Bunlar; epidemik tifüs (lekeli tifüs, lekeli humma), siper ateşi (trench fever, siper humması) ve dönek ateĢ (relapsing fever, humma-i raci) dir.

 Pediküloz Ve Phtiriosis

Baş ve vücut bitinin sebep olduğu genellikle hafif deri lezyonlarına pediküloz denir. Pedikülozda şiddetli kaşıntı bit enfestasyonlarının doğal bir sonucudur. Kaşıntıya nimf ve erginlerin kan emmesi sebep olmaktadır. Aşırı kaşınmaya bağlı olarak deride kızartı, soyulmalar ve dökülmeler meydana gelmektedir. Çoğu olguda kaşıntı ve basit deri lezyonları görülürken duyarlı kişilerde yerel ve alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bitlerin kan emmeye başlamalarından sonra, hafif ateş görülür ve aşırı kaşınmaya bağlı olarak derinin rengi koyulaşır. Bit enfeksiyonu uzun süre devam ederse kaşınma sonucu yaralar açılır ve olaya ikincil bakteriyel enfeksiyonlar karışır. Pyodermi (derinin irinli iltihabı) gibi ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Bazen yaralara mantarlar da bulaşabilir ve olgu çok daha önemli hâle gelir. Ayrıca uzun süren bitlenme sebebiyle deri aşırı duyarlı hâle gelir. Kasık bitinin sebep olduğu benzer bozukluklara da pitiviyoz adı verilmektedir. Kaşıntı ve kızartının yanı sıra tipik mavi lekeler görülür. Bu lekeler bitin soktuğu yerlerde nadiren ortaya çıkarlar ve acısızdırlar. Tedavi uygulanması hâlinde iz bırakmadan kaybolur.

Epidemik Tifüs (Lekeli Tifüs, Lekeli Humma)

Bu hastalığın etkeni Rickettsia prowazekii‟dir ve sadece insanda yaşar. Akut, ateşli, ölümcül olabilen bir hastalıktır. Dünyanın hemen her tarafında özellikle savaş, afet gibi hijyen şartlarının kötüleştiği ve toplu hâlde yaşamak zorunda kalındığı dönemlerde görülür. 10 Hastalığı Pediculus humanus corporis (vücut biti) nakleder. Etken kan emme sırasında enfekte konaktan alınır. Toplu yaşam sırasında bitin konak değiştirmesiyle diğer insanlara bulaştırılır. Bulaştırma kan emme sırasında olmaz. Çünkü etken sadece bitin bağırsağında bulunur ve dışkısıyla atılır. Bit dışkılarının kan emmek için oluşturulan yaralara veya vücuttaki diğer açık yaralara bulaşması ile etken giriş yapar. Damarlarda tromboza sebep olur ve ölümle sonuçlanabilir. Antibiyotik tedavisi ile iyileşme sağlanabilir.

 Siper Ateşi (Trench Fever, Siper Humması)

Hastalık etkeni Rochalimaea quintana‟dır. İlk olarak I. Dünya Savaşı sırasında askerlerde tespit edildiği için bu isim verilmiştir. Bu da Pediculus humanus corporis ile yayılır. Akut ateşli bir hastalıktır fakat genelde kısa sürede iyileşme görülür. Bulaşma şekli epidemik tifüsla aynıdır. Antibiyotik tedavisine cevap verir.

Dönek Ateş (Relapsing Fever, Humma-İ Raci)

Hastalık etkeni Borrelia recurrentis‟tir. Genellikle Pediculus humanus corporis (vücut biti) ile bazen de Pediculus humanus capitis (baş biti) ile yayılır. Etken enfekte konaktan alındıktan sonra kısa bir süre sonra bitin midesini delerek vücut boşluğuna geçer. Bulaşma kan emme sırasında gerçekleşmez. Fakat diğer iki hastalık gibi dışkı ile de bulaşmaz. Bu hastalığın bulaşması, bitin vücut üzerinde ezilmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan hastalık etkenlerinin açık yaralardan ve mukozalardan vücuda girmesi ile olur. Akut, ateşli bir hastalıktır. Antibiyotikle tedavi edilir.

 

 

Bit insan saçında üreyen ve çoğalan küçük bir böcektir. Bitin rengi gridir. Bit günde birkaç kez kan emerek beslenmesini sağlar. Bit canlısını yumurtalarına sirke adı verilir. Bit sirkesini görmek biti görmekten daha kolaydır. Bit genel olarak kafanın ense kısmında ve kulak arkasına yerleşik olarak saça tutunarak yaşar. Bit ve sirkeler su ile yıkanarak asla temizlenmez. Doktor tavsiyeli ilaçlar ile yıkama ve tedavi yapmalısınız. Bitin ömrü 1 aydır. Saç biti insandan bağımsız olarak 48 saat (2)gün ancak yaşar. Bit böceği evcil hayvanda yaşamaz. Bit sirkesi insan vücudu dışında battaniye ve kumaş üzerinde 10-15 gün yaşar. Bit böceği 2.5mm civarında saç ve kıl dibinde yaşayan dış parazittir. Erişkin bir bit uzun süre yaşayabilir. Bit, baş biti, vücut biti, kasık biti olarak 3 bölüme ayrılır. Toplu olarak yaşanılan yerler bitin yayılmasını kolaylaştırır. Bitin ısırdığı yer şiddetli şekilde kaşınır. Isırılan yerde esmer bir renk oluşur. Bit tifüs ve humma hastalıklarını insanlara bulaştırır. İnsanda 3 şekilde bitlenme görülür demiştik.
Baş biti; baş biti insanın ense ve kulak arkası kısmında oluşan bittir. Baş biti çocuklarda sık görülür. Toplu yaşanılan alanlar bitin yayılması içine en elverişli yerledir. Bit ışıktan kaçar. Bit yumurtalarını(sirke) ağzından salgıladığı enzimle kıl dibine sıkıca yapıştırır. Bu yumurtalar kolaylıkla yerinden düşmez.
Gövde biti; gövde biti kasık aralarında kıl diplerine yerleşik olarak yaşar. Gövde biti yumurtalarını çamaşırların dikiş aralarına bırakır. Aynı yatağı paylaşan ve aynı kıyafetleri giyen insanlardan birbirine geçer. Gövde biti kaşıntı yapar. Kan emerek beslenme sağlar. Gövde biti bulunduğu yere ısırıklarından doğan kırmızı nokta şeklinde lekeler yapar.
Kasık biti; kasık biti kasıklarda yaşar. Bit kıl diplerine yapışık olarak yaşar. Kasık biti cinsel ilişki ile yâda ortak kullanılan çamaşırlardan bulaşır. Kasık biti gözle görülebilir, nokta şeklinde görülür. Bitin bulunduğu yerde kahverengi lekeler görülür. Bu lekeler kasık bitinin bıraktığı tükürükten meydana gelir. Bit canlısında metamorfoz(değişme)olmaz yumurtadan çıkan bit ergin bitle aynı görünümdedir.

Bitki biti; bitki biti ağaç kabuğu, kitap ve taşlar arasında yaşar. Bitki bitinin ağız yapısı parçalayıcı ve çiğneyici yapılıdır. Bitki bitinin kanatlı ve kanatsız olan türleri bulunur.

Sayfamızı Paylaşın
© Denizli İlaçlama Türkiye 1997- 2017 | Denizli Web Tasarım